Skip to Content

ASSEMBLY DISTRICT 54 SPECIAL PRIMARY ELECTION - 5/18/2021

Pangalan Tirahan Lungsod Code ng Zip Karagdagang impormasyon Wait Time
Barrington Recreation Center 333 S Barrington Ave Los Angeles 90049 Gymnasium Oras: May 18: 7:00 AM - 8:00 PM 15 minuto o mas kaunti pa
FAME Renaissance Center 1968 W Adams Blvd Los Angeles 90018 Media Center A and B Oras: May 8 - May 17: 10:00 AM - 7:00 PM, May 18: 7:00 AM - 8:00 PM 15 minuto o mas kaunti pa
Felicia Mahood Multipurpose Center 11338 Santa Monica Blvd Los Angeles 90025 Lobby Oras: May 8 - May 17: 10:00 AM - 7:00 PM, May 18: 7:00 AM - 8:00 PM 15 minuto o mas kaunti pa
Grace United Methodist Church 4112 W Slauson Ave Los Angeles 90043 Fellowship Hall Oras: May 18: 7:00 AM - 8:00 PM 15 minuto o mas kaunti pa
IMAN Cultural Center 3376 Motor Ave Los Angeles 90034 Community Room Oras: May 8 - May 17: 10:00 AM - 7:00 PM, May 18: 7:00 AM - 8:00 PM 15 minuto o mas kaunti pa
LA County RR/CC 12400 Imperial Hwy Norwalk 90650 Room 3002 Oras: April 19-May 17: 8:00 AM – 5:00 PM (Closed Saturday-Sunday); May 18: 7 AM – 8 PM Oras ng Paghihintay Hindi magagamit
Mar Vista Recreation Center 11430 Woodbine St Los Angeles 90066 Large Gymnasium Oras: May 18: 7:00 AM - 8:00 PM 15 minuto o mas kaunti pa
Playa Las Tunas Banquet Hall 1911 4th Ave Los Angeles 90018 Main Room Oras: May 8 - May 17: 10:00 AM - 7:00 PM, May 18: 7:00 AM - 8:00 PM 15 minuto o mas kaunti pa
Vineyard Recreation Center 2942 Vineyard Ave Los Angeles 90016 Gymnasium Oras: May 18: 7:00 AM - 8:00 PM 15 minuto o mas kaunti pa
Vista Del Mar Child and Family Services 3200 Motor Ave Los Angeles 90034 Gymnasium Oras: May 18: 7:00 AM - 8:00 PM 15 minuto o mas kaunti pa
West Los Angeles College 10100 Jefferson Blvd Culver City 90230 Instrumental Rehearsal Hall FA 104 Oras: May 8 - May 17: 10:00 AM - 7:00 PM, May 18: 7:00 AM - 8:00 PM 15 minuto o mas kaunti pa

Tingnan ang Mapa ng Vote Center